srijeda, 16. srpnja 2014.

Kutija bez poklopca, tip 2

Tekst i fotografije: Sagita Mirjam Sunara, doc.
Slikovni prikazi: Oliver Molnar i Bernarda Đurić


Na blogu restauratorice Ellen Carrlee vidjeli smo nekoliko primjera tzv. drop front box – kutije za pohranu kojoj se prednja strana otvara, dok je stražnja fiksirana.

Ova kutija ima podložak za predmet s potpornim elementima 
od polietilenske pjene. Predmet se iz kutije izvlači zajedno s podloškom 
(preuzeto s bloga Ellen Carrlee)

Predložak za izradu takve kutije pronašli smo u PPT-prezentaciji Juhla Wojahna "Basic Archival Mountmaking". Prema tom su predlošku studenti Oliver Molnar i Bernarda Đurić izradili svoju kutiju. Za njezino su spajanje koristili taljivo ljepilo


Bernarda i Oliver najprije su napravili skicu i papirnati model kutije

Na modelu su označili pozicije rupica za pamučnu traku

Postupak izrade

Rezultat!

Rastvorena kutija

Prednja strana

Stražnja strana

Detalji koji puno znače

Otvori za pamučnu traku precizno su izrezani kiruškim skalpelom

Krajevi pamučne trake prošiveni su da se traka ne bi cufala

Kako načiniti otvore za pamučnu traku

Rupice u kartonu možete izbušiti ovom alatkom

Umjesto bušenja rupica, skalpelom možete načiniti uske procjepe 


Traka provučena kroz procjep djeluje urednije

utorak, 15. srpnja 2014.

Kutija bez poklopca, tip 1

Tekst i fotografije: Sagita Mirjam Sunara, doc.
Slikovni prikazi: Dora Blažević


Studentice Dora Blažević i Jelena Petričević izradile su kutiju za pohranu koja se slaže (sastavlja) bez lijepljenja. Za izradu kutije potrebni trajni valoviti karton i pamučna traka, a od alata metalni skalpel, kiruški skalpel i teflonska špatula ili kost za savijanje. Potrebno je i metalno ravnalo za rezanje, kao i odgovarajuća podloga.

Juhl Wojahn u PPT-prezentaciji "Basic Archival Mountmaking" objašnjava kako se takva kutija izrađuje: karton se izreže duž linija označenih crnom bojim i presavije duž linija označenih sivom bojom. Porubi se zalijepe taljivim ljepilom s vanjske strane kutije ili pričvrste uz pomoć pamučne trake. Ako se koristi pamučna traka, stranice kutije mogu se spustiti.


Dora i Jelena izradile su slikovni prikaz postupka izrade kutije. Na njihovoj su skici označene i pozicije rupica za pamučnu traku.

Postupak izradeKako to izgleda u praksi

Dora i Jelena su izradile dva papirnata modela kutije,
s različitim rasporedom rupica za pamučnu traku

Umjesto pamučne trake koristile su konac

Izrezivanje kartona


Za savijanje kartona koristi se teflonska špatula

Rezultat!

Gotova kutija (bočna strana)

Pamučne trake vezuju se na bočnim stranama kutije

Kad se trake razvežu, prednja i stražnja strana kutije mogu se otvoriti

ponedjeljak, 23. lipnja 2014.

Izrada podstavljenih vješalica

Tekst i fotografije: Sagita Mirjam Sunara, doc.
Slikovni prikazi: Nikolina Lovrić


Tekstilni se predmeti ne bi smjeli vješati na "obične" vješalice. Umjesto njih treba koristiti podstavljene vješalice (eng. padded hangers) koje možete kupiti gotove ili napraviti sami. Podstavljene vješalice osiguravaju da se težina ruha u predjelu ramena rasporedi na veću površinu. Tkanina kojom su presvučene sprečava da ruho klizne s njih. Valja napomenuti da se oštećeni tekstilni predmeti, oni od rastezljivog materijala ili pleteni ne smiju vješati.

Ann Frisina, restauratorica tekstila iz Povijesnoga udruženja Minnesote, u jednom od šest videa iz serije "Conservation and Preservation of Heirloom Textiles" objašnjava kako se izrađuju podstavljene vješalice za tekstilne predmete.Nekoliko studenata prve godine dobilo je zadatak preinačiti obične drvene vješalice za odjeću u "konzervatorske" vješalice (Frisina u videu upozorava da bi trebalo izbjegavati drvene vješalice, no ovo je bila samo vježba). Za oblaganje vješalica koristili smo debelu poliestersku vunu i pamučnu tkaninu stockinette. Dvije su studentice oblagale vješalice s prečkom, a dvije vješalice bez prečke. Nikolina Lovrić sličicama je prikazala kako je to izgledalo.

Potrebni materijali


Postupak izrade
Rezultat!

Drvena vješalica prije oblaganja
(slika je preuzeta s ove stranice)

Podstavljena vješalica s prečkom

Podstavljena vješalica bez prečke
(prečka je bila pričvršćena čavlićima pa ju nije bilo teško izvaditi)

Rupicu kroz koju je provučena kuka trebalo je zašiti,
jer se
stockinette tkanina jako raširila

U ovoj smo vježbi krajeve stockinette tkanine također zašili

nedjelja, 22. lipnja 2014.

Kako pohraniti nakit

Tekst i fotografije: Sagita Mirjam Sunara, doc.


U sklopu zadatka o kojemu sam pisala u prethodnom članku, studentica Đana Šimunović trebala je izraditi podložak za ogrlicu od tri niza plastičnih perli. Đana je inspiraciju pronašla u primjerima koje smo vidjeli na blogu Ellen Carrlee (pogledajte fotografiju bjelokosnih ogrlica). Izradila je podložak od trajnog valovitog kartona i vrećicu od poliesterske folije. Ogrlicu je za kartonsku podlogu pričvrstila pamučnom trakom. Rupice za provlačenje trake bušila je šilom, no one su bile preuske pa je traku prerezala na pola. Traka se onda počela cufati i to nije izgledalo uredno.


Premda je podložak bio jako dobro zamišljen, na njemu je trebalo načiniti određene preinake; toga sam se zadatka prihvatila ja.

Umjesto rupica, u kartonu sam kiruškim skalpelom načinila proreze za traku

Pogled s poleđine

Pogled s prednje strane

Ogrlica prije pričvršćivanja za kartonsku podlogu


Obratite pažnju na to da se nizovi perli međusobno ne dodiruju;
Đana je to sjajno zamislila

Ogrlica u vrećici od Melinexa


nedjelja, 25. svibnja 2014.

Pravilna pohrana predmeta

Tekst i fotografije: Sagita Mirjam Sunara, doc.


Studenti prve godine ovoga su tjedna učili o pravilnom čuvanju predmeta u depoima (čuvaonicama). Manji se predmeti mogu čuvati na podlošcima (eng. pallets), pladnjevima (eng. trays) ili u kutijama (eng. boxes). Osnove izrade podložaka, pladnjeva i kutija objašnjene su u Power Point prezentaciji Juhla Wojahna "Basic Archival Mountmaking", dok na blogu Ellen Carrlee možete vidjeti brojne praktične primjere.

Svaki je student dobio zadatak da izradi podložak za jedan predmet. Za ovu sam vježbu odabrala predmete različitih oblika, od različitih materijala: lepezu, plastični cvijet, staklenu bočicu, ogrlicu, dječju igračku... Studenti su trebali izraditi podloške koji predmetima osiguravaju potporu i zaštitu, istovremeno omogućavajući indirektno rukovanje.

Dora Blažević dobila je neobičan predmet: dječju igračku iz Meksika

Smisliti rješenje za pohranu tog predmeta bio je pravi izazov!

Evo popisa materijala koje smo koristili za izradu podložaka:

...i alata:
  • metar (umjetnine bi trebalo mjeriti krojačkim metrom da se izbjegnu oštećenja, no mi smo koristili metalni metar na izvlačenje)
  • metalni skalpel
  • ravnalo za rezanje skalpelom
  • podloga za rezanje (u nedostatku iste, koristili smo običnu dasku)
  • pištolj za vruće lijepljenje
  • teflonska špatula
  • škarice
  • kliješta za bušenje rupa

Studenti su trebali ponuditi kreativno i ekonomično rješenje, pazeći na vrsnoću tehničke izvedbe. Pogledajte kako su riješili ovaj zadatak!

Oliver Molnar je radio podložak za plastičnu trubu. Najprije je trebalo nacrtati skicu

Prilikom izrade predloška trebalo je voditi računa
o prirodi predmeta i njegovoj sigurnosti

Za izradu podložaka koristili smo materijale koji ne sadrže štetne tvari i(li) koji su kemijski inertni. Komadiće montažne pjene lijepili smo podlogu od trajnog valovitog kartona taljivim ljepilom. Dijelove montažne pjene koji su u doticaju s predmetom oblagali smo Tyvekom ili pamučnom stockinette tkaninom, jer se tako umanjuje abrazija

Nikolina Lovrić trebala je osmisliti rješenje za pohranu
plastičnoga cvijeta. Svaki je listić poduprla komadićem montažne pjene,
a predmet imobilizirala pamučnom trakom 

Dora je ponudila kreativno rješenje za pohranu neobične dječje igračke.  Da bi se umanjilo naprezanje materijala, predmet je postavljen tako da su konopčići opušteni

"Ovratnik" od montažne pjene sprečava pomicanje figurica


Oliverov podložak za plastičnu trubu. Kutovi podloška su zaobljeni;
tako će se izbjeći oštećivanje drugih predmeta na polici

Katarina Cvrlje izradila je podložak za komplet koji tvore pepeljara i staklena bočica

Kutna ojačanja od montažne pjene sprečavaju pomicanje predmeta

Tina Jerković odabrala je zanimljiv predmet: masažer glave! Da bi spriječila krivljenje žica, poduprla ih je kartonskim prstenom. Podložak je dobro zamišljen, ali bi kartonska podloga trebala biti veća od predmeta (žice masažera strše pa mogu udariti u drugi predmet), a predmet bi za podlogu trebao biti pričvršćen pamučnom trakom da ne ispada prilikom rukovanja