nedjelja, 25. svibnja 2014.

Pravilna pohrana predmeta

Tekst i fotografije: Sagita Mirjam Sunara, doc.


Studenti prve godine ovoga su tjedna učili o pravilnom čuvanju predmeta u depoima (čuvaonicama). Manji se predmeti mogu čuvati na podlošcima (eng. pallets), pladnjevima (eng. trays) ili u kutijama (eng. boxes). Osnove izrade podložaka, pladnjeva i kutija objašnjene su u Power Point prezentaciji Juhla Wojahna "Basic Archival Mountmaking", dok na blogu Ellen Carrlee možete vidjeti brojne praktične primjere.

Svaki je student dobio zadatak da izradi podložak za jedan predmet. Za ovu sam vježbu odabrala predmete različitih oblika, od različitih materijala: lepezu, plastični cvijet, staklenu bočicu, ogrlicu, dječju igračku... Studenti su trebali izraditi podloške koji predmetima osiguravaju potporu i zaštitu, istovremeno omogućavajući indirektno rukovanje.

Dora Blažević dobila je neobičan predmet: dječju igračku iz Meksika

Smisliti rješenje za pohranu tog predmeta bio je pravi izazov!

Evo popisa materijala koje smo koristili za izradu podložaka:

...i alata:
  • metar (umjetnine bi trebalo mjeriti krojačkim metrom da se izbjegnu oštećenja, no mi smo koristili metalni metar na izvlačenje)
  • metalni skalpel
  • ravnalo za rezanje skalpelom
  • podloga za rezanje (u nedostatku iste, koristili smo običnu dasku)
  • pištolj za vruće lijepljenje
  • teflonska špatula
  • škarice
  • kliješta za bušenje rupa

Studenti su trebali ponuditi kreativno i ekonomično rješenje, pazeći na vrsnoću tehničke izvedbe. Pogledajte kako su riješili ovaj zadatak!

Oliver Molnar je radio podložak za plastičnu trubu. Najprije je trebalo nacrtati skicu

Prilikom izrade predloška trebalo je voditi računa
o prirodi predmeta i njegovoj sigurnosti

Za izradu podložaka koristili smo materijale koji ne sadrže štetne tvari i(li) koji su kemijski inertni. Komadiće montažne pjene lijepili smo podlogu od trajnog valovitog kartona taljivim ljepilom. Dijelove montažne pjene koji su u doticaju s predmetom oblagali smo Tyvekom ili pamučnom stockinette tkaninom, jer se tako umanjuje abrazija

Nikolina Lovrić trebala je osmisliti rješenje za pohranu
plastičnoga cvijeta. Svaki je listić poduprla komadićem montažne pjene,
a predmet imobilizirala pamučnom trakom 

Dora je ponudila kreativno rješenje za pohranu neobične dječje igračke.  Da bi se umanjilo naprezanje materijala, predmet je postavljen tako da su konopčići opušteni

"Ovratnik" od montažne pjene sprečava pomicanje figurica


Oliverov podložak za plastičnu trubu. Kutovi podloška su zaobljeni;
tako će se izbjeći oštećivanje drugih predmeta na polici

Katarina Cvrlje izradila je podložak za komplet koji tvore pepeljara i staklena bočica

Kutna ojačanja od montažne pjene sprečavaju pomicanje predmeta

Tina Jerković odabrala je zanimljiv predmet: masažer glave! Da bi spriječila krivljenje žica, poduprla ih je kartonskim prstenom. Podložak je dobro zamišljen, ali bi kartonska podloga trebala biti veća od predmeta (žice masažera strše pa mogu udariti u drugi predmet), a predmet bi za podlogu trebao biti pričvršćen pamučnom trakom da ne ispada prilikom rukovanja