subota, 8. listopada 2016.

Izrada podložaka za pohranu malih predmeta - novi zadaci

PIŠE Sagita Mirjam Sunara, doc. art.


Smithsonian, Nacionalni prirodoslovni muzej,
depo Odjela za antropologiju (foto: Chip Clark, izvor)

Na gornjoj fotografiji vidite depo Odjela za antropologiju Nacionalnog prirodoslovnog muzeja u Washingtonu (National Museum of Natural History, NMNH). U ladicima se nalaze predmeti iz antropološke zbirke, svaki na svome podlošku ili kartonskom pladnju. Izrada podložaka za pohranu manjih trodimenzionalnih predmeta jedan je od praktičnih zadataka iz kolegija Preventivna konzervacija 1. Toj smo temi posvetili već dva blogočlanka: "Pravilna pohrana predmeta" (svibanj 2014.) i "Izrada podložaka za pohranu malih predmeta" (kolovoz 2016.) U ovome članku možete vidjeti kako su taj zadatak riješili studenti prve godine u ljetnome semestru ak. god. 2015./2016.

Studenti su najprije izradili skice za svoje podloške. Prilikom izrade podloška u obzir treba uzeti oblik i namjenu predmeta. Podložak treba pružati potporu najosjetljivijim dijelovima predmeta; budu li oni izloženi naprezanjima, doći će do oštećenja

Karmen Bušić izrađuje podložak za zidnu utičnicu

Ema Bonomi izrađuje podložak za električnu žarulju

Radovi svih studenata

Jedan od najuspjelijih radova: podložak koji je izradila Iana Lapornik. Podloga je čvrsta i stabilna, a predmet je vidljiv, pa nema potrebe da ga se uzima u ruke (smanjuje se potreba za rukovanjem)


U kategoriju najuspjelijih radova spada i podložak koji je izradila Katarina Strinić. Ona je osmislila rješenje za pohranu staklene bočice s metalnim poklopcem

Katarina je izuzetno precizna i uredna


Ema Bonomi je ponudila maštovito rješenje za pohranu električne žarulje


Podložak za pohranu zidne utičnice koji je izradila Karmen Bušić


Tamara Kaličanin izradila je podložak za pohranu drvene figurice mačkepetak, 5. kolovoza 2016.

Izrada podložaka za pohranu malih predmeta

PIŠE Sagita Mirjam Sunara, doc. art.


Izrada podložaka za pohranu trodimenzionalnih predmeta manjih dimenzija jedna je od mojih omiljenih vježbi iz kolegija Preventivna konzervacija 1. O metodama, materijalima i alatima koji se u radu koriste već smo pisali, no nije zgorega ponoviti:

Materijali (izbor):

Alati:

U ovome blogočlanku predstavljam radove koje su studenti realizirali u ljetnome semestru ak. god. 2014./2015.

Prvi korak: izrada skice ili tehničkog crteža

Izrezivanje kartonskog podloška


Bušenje proreza za provlačenje pamučne vrpce

Izrezivanje komadića montažne pjene

Lijepljenje montažne pjene na kartonski podložak

Radovi svih studenata

Kod ovoga se zadatka ocjenjuju tri stvari: kreativnost, urednost i ekonomičnost (cilj je izraditi svrsishodan podložak sa što manje materijala)

Josip Pašalić je izradio podložak za staklenu bočicu s dva grla

Utori u montažnoj pjeni u koje se umeću pluteni čepovi obloženi su Tyvekom

Jure Balić je izradio podložak za plastični termometar u obliku električne gitare


Podložak za povećalo koji je izradio Mateo Curić ima jednu sitnu manu: držak povećala nije fiksiran (trebalo je zalijepiti komadić montažne pjene uz njegov donji rub)

Jelena Hudinčec je na zanimljiv način riješila problem pohrane lepeze


I Nikolina Drlje je bila veoma kreativna! Njezin je zadatak bio osmisliti podložak za uže za preskakanje


Vinko Lipanović je izradio podložak za bumerang s drvenim postoljem