petak, 5. kolovoza 2016.

Izrada podložaka za pohranu malih predmeta

PIŠE Sagita Mirjam Sunara, doc. art.


Izrada podložaka za pohranu trodimenzionalnih predmeta manjih dimenzija jedna je od mojih omiljenih vježbi iz kolegija Preventivna konzervacija 1. O metodama, materijalima i alatima koji se u radu koriste već smo pisali, no nije zgorega ponoviti:

Materijali (izbor):

Alati:

U ovome blogočlanku predstavljam radove koje su studenti realizirali u ljetnome semestru ak. god. 2014./2015.

Prvi korak: izrada skice ili tehničkog crteža

Izrezivanje kartonskog podloška


Bušenje proreza za provlačenje pamučne vrpce

Izrezivanje komadića montažne pjene

Lijepljenje montažne pjene na kartonski podložak

Radovi svih studenata

Kod ovoga se zadatka ocjenjuju tri stvari: kreativnost, urednost i ekonomičnost (cilj je izraditi svrsishodan podložak sa što manje materijala)

Josip Pašalić je izradio podložak za staklenu bočicu s dva grla

Utori u montažnoj pjeni u koje se umeću pluteni čepovi obloženi su Tyvekom

Jure Balić je izradio podložak za plastični termometar u obliku električne gitare


Podložak za povećalo koji je izradio Mateo Curić ima jednu sitnu manu: držak povećala nije fiksiran (trebalo je zalijepiti komadić montažne pjene uz njegov donji rub)

Jelena Hudinčec je na zanimljiv način riješila problem pohrane lepeze


I Nikolina Drlje je bila veoma kreativna! Njezin je zadatak bio osmisliti podložak za uže za preskakanje


Vinko Lipanović je izradio podložak za bumerang s drvenim postoljem